STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PRŮZKUMY A NÁVRHY SANACE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Identifikace

Odběr vzorků a následná laboratorní identifikace biotického poškození vybraných prvků dřevěné konstrukce. Přesné stanovení příčiny poškození a druhová identifikace škůdce dřeva slouží jako základní parametr při návrhu sanace. Výstupem je identifikace dřevokazného škůdce.

Lokalizace

Základem jakékoliv analýzy dřevěných objektů je vizuální průzkum, který patří mezi nejednoduší používané metody. Ovšem pro přesné stanovení rozsahu poškození a mechanických vlastností jednotlivých prvků konstrukce je nutné požadovat zapojení nedestruktivních přístrojů. Přesné stanovení rozsahu poškození by mělo být základem každé předprojektové dokumentace pro sanaci. Výstupem je lokalizace poškozených míst vč. skrytého napadení a klasifikace stupně poškození.

Návrhy sanací

Návrhy sanací a oprav dřevěných konstrukcí by měly vést k funkční stabilizaci a prodloužení životnosti. V případě historických konstrukcí jde také o zachování co největšího objemu původního materiálu, který je nositelem celé řady cenných informací. Výstupem je návrh a podrobný popis sanace.

Dozory

Dohlížení na řemeslné zpracování v průběhu sanačních prací je jednou z možností kultivace tesařského řemesla. V případě selhání přípravné fáze sanace dřevené konstrukce lze v průběhu sanace eliminovat vzniklé nedostatky z pozice odborného garanta. Výstupem je odborná garance prováděných prací.

Konzultace

Šíření informací o aktuálních možnostech exaktních diagnostických metod může v konkrétních případech pomoci k volbě šetrnějších způsobů oprav. Tato služba by měla napomoci k rozšíření znalostí pracovníků státní památkové péče a dalších odborníků jako jsou např. správci majetku, projektanti nebo dodavatelé prací. Výstupem je zkvalitněné povědomí přímých i nepřímých účastníků STP.

Monitoring

Poruchy dřeva zabudovaného ve stavbách zpravidla začínají jako drobná poškození, která rostou úměrně s naší nevšímavostí. Brzké odhalení a zákrok v pravou chvíli vyřeší problém na dlouhou dobu a za přijatelnou cenu. Výstupem je pravidelný přehled o stavu dřevěné konstrukce.