PROFIL

Vzdělání

1994 – 1996Střední – Nábytkářství a čalounictví, SOU-N Rosice u Brna
1998 – 2004VŠ – Dřevařské inženýrství, Mendelova univerzita v Brně
2004 – 2008PGS – Ústav Nauky o dřevě, Mendelova univerzita v Brně,
 Téma dizertační práce: Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva

Zaměstnání

2004 – 2012inženýrsko-technický pracovník, Ústav Nauky o dřevě, Mendelova univerzita v Brně.
2004 – 2012výzkumný a vývojový pracovník, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha.
2011 – 2013technický manažer výstavby CET Telč.
2013 do současnostivedoucí mobilní laboratoře, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., CET Telč.

Pracovní zaměření

Nedestruktivní hodnocení zabudovaného dřeva ve stavbách


Řešitel projektu

2007IGA MZLU v Brně IG460431, Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb.
2008IGA MZLU v Brně IG470451, Návrh nové metodiky stavebně technických průzkumů historických dřevěných konstrukcí.
2007 – 2008Nadace dřevo pro život 5/2007, Prezentace nejnovějších výsledk a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovanýchů v historických objektech.
2010 – 2012Post-doc GAČR P105/10/P573, Chování dřeva při zatlačování trnu.
2016 – 2020NAKI II program Ministerstva kultury DG16P02M026, Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva.

Tvůrčí spolupracovník na projektu

2003 – 2005GAČR 103/03/0581, Komplexní metodika průzkumu dřevěných historických konstrukcí.
2007 – 2009GAČR 103/07/1091, Vliv protipožárních nátěrů na korozi historického dřeva.
2003 – 2005KONTAKT ME 660, Evaluation of historical constructions made of wood in situ.
2011 – 2015NAKI program Ministerstva kultury DF11P01OVV001, Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví.
2012 – 2015NAKI program Ministerstva kultury DF12P01OVV004, Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí.

Tvůrčí spolupracovník na VZ

2005 – 2011AV0Z20710524, Studium časově závislé odezvy materiálů, systémů a prostředí na působení přírodního i lidského činitele.
2005 – 2010MSM6215648902, Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.